Stavanger-biskopen mener det er huseieren Opplysningsvesenets fond som må klippe plenen rundt bispeboligen.