Søk i Tilflukt

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

UDI sier nei til religiøse mottak

Mottakene må være verdinøytrale, mener UDI. – Tvangstrøye, mener den kristne organisasjonen NLM som allerede huser flyktninger.

I går fikk Islamic Cultural Center i Oslo avslag på tilbudet om å huse flyktninger. En av grunnene var at UDI mente overnattingssteder må være religionsnøytrale. Det meldte NRK og Klassekampen onsdag.

Den kristne organisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver allerede asylmottak på et tidligere leirsted. NLM vil nå tilby flere leirsteder til flyktninger, og organisasjonen er kritiske til UDIs argumentasjon i moskéavslaget:

– Det er viktig å vise respekt for at flyktninger har ulik religiøs bakgrunn. Men idéen om livssynsnøytralitet blir ofte til en tvangstrøye og et ideal om sekularitet, sier informasjonsleder Espen Ottosen.

LES OGSÅ: NLM åpner leirsteder for flyktninger.

Jesusbilder og kors

NLM eier i dag selskapet Ormseter AS som driver Ormseter asylmottak på Hamar på vegne av UDI. Stedet ble bygget om på starten av 90-tallet i forbindelse med Lillehammer-OL, og ble i 1999 asylmottak. Daglig leder Arild Berg sier til Vårt Land at de for øyeblikket jobber i tospann med NLMs hovedkontor og kretser med å finne flere leirsteder som nå kan bli fremtidig husvære for flyktninger.

Det vil ikke bli obligatorisk kristen aktivitet her, men de evenutelle ad hoc-mottakene vil neppe strippes for Jesusbilder og kors, sier Espen Ottosen.

– Rommene som vi stiller til disposisjon har i liten grad kristen utsmykking. Det finnes jo møtesaler, men der tenker vi at det ikke er nødvendig å fjerne alle spor etter kristen virksomhet.

– Selvfølgelig skal ikke asylanter pålegges å delta i religiøs aktiviteter, men at de eksponeres for religiøs utsmykking, blir noe litt annet, mener han.

Ottosen tror flyktninger er mindre sjokkerte av å se religiøse symboler enn nordmenn.

– Mange innvandrere forventer å komme til et synlig kristent land, og blir ofte forundret over at det er sekulære idealer som preger det offentlige rom.

LES OGSÅ: Stordalen vil huse 5.000.

– Riktig avslag

Han mener samtidig at UDIs avslag til Islamic Cultural Center var riktig. Moskéen hadde tilbudt seg å innkvartere nyankomne.

– Det kan være problematisk å innkvartere folk i en moské eller en kirke. Fordi disse bygningen er primært laget for religiøs virksomhet.

– Er ikke NLMs leirsteder også det?

– Jo. Leirstedene som sådan er det. Men ikke internatene og overnattingsfasilitene. Vi har dessuten lang tradisjon for å leie ut enkeltrom og bygg på kommersiell basis.

LES MER OM FLYKTNINGEARBEIDET

Greit med verdimessig forankring

UDIs begrunnelse for å si nei til moskéen er blant annet at den er et religiøst bygg. Avdelingsdirektør Christine Wilberg uttaler til Vårt Land at UDI ikke er opptatt av om de som tilbyr overnattingsplasser har en verdimessig forankring.

– Derimot er vi opptatt av at overnattingstilbudet er verdimessig nøytralt, dvs. at det ikke bærer preg av å tilhøre en spesiell religion eller livssyn. Botilbudet skal kunne brukes av alle mennesker som søker asyl i Norge, uavhengig av opprinnelsesland, politisk ståsted, religion og livssyn. Dette gjelder både faste og midlertidige mottaksplasser, også akuttplasser, skriver UDI i en epost til Vårt Land.

LES OGSÅ: Får Frp med på bygge flyktningerom

Tilbyr aktiviteter

Forsamlingsleder Ole Kristian Sameien sier NLM på Hamar involverer seg i Ormseter på linje med andre frivillige aktører, deriblant Røde Kors og andre menigheter.

– Vi har en årlig juletrefest, og tilbyr transport til de som vil delta på våre møter og aktiviteter.

ANNONSE
ANNONSE

I går fikk Islamic Cultural Center i Oslo avslag på tilbudet om å huse flyktninger. En av grunnene var at UDI mente overnattingssteder må være religionsnøytrale. Det meldte NRK og Klassekampen onsdag.

Den kristne organisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver allerede asylmottak på et tidligere leirsted. NLM vil nå tilby flere leirsteder til flyktninger, og organisasjonen er kritiske til UDIs argumentasjon i moskéavslaget:

– Det er viktig å vise respekt for at flyktninger har ulik religiøs bakgrunn. Men idéen om livssynsnøytralitet blir ofte til en tvangstrøye og et ideal om sekularitet, sier informasjonsleder Espen Ottosen.

LES OGSÅ: NLM åpner leirsteder for flyktninger.

Jesusbilder og kors

NLM eier i dag selskapet Ormseter AS som driver Ormseter asylmottak på Hamar på vegne av UDI. Stedet ble bygget om på starten av 90-tallet i forbindelse med Lillehammer-OL, og ble i 1999 asylmottak. Daglig leder Arild Berg sier til Vårt Land at de for øyeblikket jobber i tospann med NLMs hovedkontor og kretser med å finne flere leirsteder som nå kan bli fremtidig husvære for flyktninger.

Det vil ikke bli obligatorisk kristen aktivitet her, men de evenutelle ad hoc-mottakene vil neppe strippes for Jesusbilder og kors, sier Espen Ottosen.

– Rommene som vi stiller til disposisjon har i liten grad kristen utsmykking. Det finnes jo møtesaler, men der tenker vi at det ikke er nødvendig å fjerne alle spor etter kristen virksomhet.

– Selvfølgelig skal ikke asylanter pålegges å delta i religiøs aktiviteter, men at de eksponeres for religiøs utsmykking, blir noe litt annet, mener han.

Ottosen tror flyktninger er mindre sjokkerte av å se religiøse symboler enn nordmenn.

– Mange innvandrere forventer å komme til et synlig kristent land, og blir ofte forundret over at det er sekulære idealer som preger det offentlige rom.

LES OGSÅ: Stordalen vil huse 5.000.

– Riktig avslag

Han mener samtidig at UDIs avslag til Islamic Cultural Center var riktig. Moskéen hadde tilbudt seg å innkvartere nyankomne.

– Det kan være problematisk å innkvartere folk i en moské eller en kirke. Fordi disse bygningen er primært laget for religiøs virksomhet.

– Er ikke NLMs leirsteder også det?

– Jo. Leirstedene som sådan er det. Men ikke internatene og overnattingsfasilitene. Vi har dessuten lang tradisjon for å leie ut enkeltrom og bygg på kommersiell basis.

LES MER OM FLYKTNINGEARBEIDET

Greit med verdimessig forankring

UDIs begrunnelse for å si nei til moskéen er blant annet at den er et religiøst bygg. Avdelingsdirektør Christine Wilberg uttaler til Vårt Land at UDI ikke er opptatt av om de som tilbyr overnattingsplasser har en verdimessig forankring.

– Derimot er vi opptatt av at overnattingstilbudet er verdimessig nøytralt, dvs. at det ikke bærer preg av å tilhøre en spesiell religion eller livssyn. Botilbudet skal kunne brukes av alle mennesker som søker asyl i Norge, uavhengig av opprinnelsesland, politisk ståsted, religion og livssyn. Dette gjelder både faste og midlertidige mottaksplasser, også akuttplasser, skriver UDI i en epost til Vårt Land.

LES OGSÅ: Får Frp med på bygge flyktningerom

Tilbyr aktiviteter

Forsamlingsleder Ole Kristian Sameien sier NLM på Hamar involverer seg i Ormseter på linje med andre frivillige aktører, deriblant Røde Kors og andre menigheter.

– Vi har en årlig juletrefest, og tilbyr transport til de som vil delta på våre møter og aktiviteter.

;