Frustrerte SV-ere og Frp-ere kan ha bidratt til at ikke valgdeltakelsen ble høyere, tror valgforsker Frank Aarebrot.