– Vi har tatt dette initiativet, ikke bare som medmennesker, men som muslimer i Norge, for å vise at muslimer tar avstand fra den jødehetsen som jødene møter daglig, sier Arshad til Vårt Land.