Framtiden i hender viser til at nordmenn i år kjøper 2,4 millioner nye mobiltelefoner og ønsker en pant på 200 kroner for at de gamle skal gå til gjenvinning. Telefonene inneholder mange verdifulle og noen sjeldne metaller.