Etter at Dagfinn Høybråten 2. oktober fortalte at han ikke vil stille til gjenvalg som partileder i Kristelig Folkeparti, er tre lederkandidater blitt lansert: Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen – alle stortingsrepresentanter.