– Sykehjem er tabu for mange, omsorgen skal tradisjonelt skje i familien, sier Tayyab M. Choudri.