Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) mener kommunestyrene i Trøndelag må starte diskusjonen om kommunesammenslåing allerede nå.