I en gjennomgang som VG har gjort viser tallene at hele 85 prosent av de som ble anmeldt for vold i nære relasjoner i fjor, unnslipper straff i norsk rettsvesen. De foreløpige tallene viser at bare 15 prosent blir domfelt.