Ungdomskriminaliteten i Norge går stadig nedover. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en nedgang på 25 prosent fra 2002 til 2011. Statistikken over siktede og siktelser er det beste bildet SSB har for å gi en beskrivelse av lovbrudd begått av ungdom. I 2002 ble 10,3 prosent av ungdommer mellom 15 og 20 år siktet for et lovbrudd. I 2011 har andelen gått ned til 7,8 prosent, som er nedgangen på 25 prosent.