Kvart på fire kom beskjeden Shahla Valadi har ventet på i sju år: Hun får opphold i Norge på humanitært grunnlag. På sin tredje omgjøringsanmodning, og etter sju år i kirkeasyl på Filadelfia Mysen, står hun fritt til å bosette seg i Norge og søke arbeid.