Europa er heimsøkt av ei økonomisk krise. Difor er Norge svært attraktivt når folk ønskjer å flytte til eit anna land for å skape seg ei ny framtid. Norge ligg heilt i toppen i Europa når det gjeld prosentvis vekst i folketalet: