I statsråd fredag vedtok regjeringen å myke opp privatskoleloven.