Begrepet rase er nesten forsvunnet fra offentlig debatt. Faglig er det langt på vei enighet om at rase ikke er noen meningsfull kategori. Men det betyr ikke at rasismen har forsvunnet.