Opplysningsvesenets fond (OVF) satsar 300 millionar på å bygge ut vannkraft.