Den britiske tenketanken Carbon Tracker har kartlagt hvor store reserver av fossil energi verdens energiselskaper sitter på, og lagt fram tallene for de 200 største. Oljefondet har eierandeler i 147 av disse 200 selskapene. Det har Dagens Næringsliv utledet fra årsrapporten til Statens pensjonsfond Utland (SPU).