I dag offentliggjorde Stortingets finanskomité sin innstilling om forvaltningen av Oljefondet, Statens pensjonsfond utland (SPU).