Arrogant og skremmende er ord miljøbevegelsen bruker om tildelingen av 65 nye oljeutvinningstillatelser på norsk sokkel.