Denne artikkelen stod på trykk i Vårt Land 16.juni i år.