David Østby og broren Josef – den gang rundt 20 og 15 år gamle – var sangevangelistene på podiet under søndagsmøtene Dahl beskriver. I dag er han 79 år og kjent som en av nestorene i norsk pinsebevegelse, blant annet i kraft av nøkkelstillingen han hadde som forstander i Filadelfia Oslo.