Navarsete mener uroen rundt henne ikke kan fortsette og har bedt partiet avklare om ledelsen har tillit. Uttalelsene hennes fredag kunne tolkes dit hen at hun åpner for at det avholdes et snarlig ekstraordinært landsmøte der partiet velger ny ledelse.