Få dager før avtalen om reservasjonsrett for fastleger ble lagt fram, advarte Statens helsetilsyn mot punktet i avtalen som sier at leger som nekter å sette inn spiral, i ytterste konsekvens kan sies opp.