2010 var «Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon», men også i dette året økte antall fattige barn her i landet.