Fra 22. til 25. desember ringte 2.118 personer til Kirkens SOS' krisetelefon. Det er rundt 300 færre enn i samme periode i fjor. Trolig er det flere som skriver, mener Kirkens SOS.