I Dagens Næringsliv (DN) lørdag kommer det fram at en av Verdibankens største eiere er den tidligere straffedømte pastoren Arne Lund. Han har i all stillhet hatt store eierandeler i den kristne forretningsbanken, men ifølge DN kjenner få til pastorens fortid i fengsel.