Samfunn

Hvor mye du bryr deg om barna dine er med på å avgjøre hvilken side av loven de havner på.

Om barna dine blir engler eller banditter som voksne har du som far eller mor stor innflytelse over, viser en ny undersøkelse fra Høgskolen i Bergen. Forsker Folkvard Nævdal intervjuet 650 tiendeklassinger om oppvekst og hverdag, og konkluderer med at foreldre uten innsikt i barnas hverdag skaper forbrytere.

Oppdater deg. – Foreldres oppdragerstil forklarer det meste av barnas vennevalg og hvorfor noen får avvikende normer og blir kriminelle. Forholdet mellom foreldre og barn må være preget av nærhet og frivillig informasjon. Det er viktig at foreldre holder seg oppdaterte på hva barna deres gjør på fritiden, sier Nævdal i et intervju på høyskolens nettsider. Et daglig forhør er ikke å foretrekke, ifølge Nævdal. Det er viktig at foreldre skaffer seg greie på barnas liv gjennom fortrolig samtale, mener forskeren.

Skilsmisser. Selv om skilsmisser er vanskelig å takle for barn, fører ikke skilsmissen i seg selv nødvendigvis til problematferd: