Hvor mye du bryr deg om barna dine er med på å avgjøre hvilken side av loven de havner på.