To selskap som bygger bosetninger i Øst-Jerusalem, blir utelukket fra oljefondet.