Bioteknologirådet anbefaler at helsemyndighetene gir hivpositive menn tilbud om sædvask ved assistert befruktning.