Barneombud Anne Lindboe er sterkt kritisk til at myndighetene ikke lot barnas beste veie tyngst da de tok beslutningen om å sende tolvårige Neda og hennes familie ut av landet.