– Det er mange tunge argument for at denne avgjørelsen er i strid med diskrimineringsloven, sier jusprofessor Gudrun Holgersen.