Vårt Land har skrevet om patriarkalske og religiøse tradisjoner som motarbeider likestillingen mellom kjønnene. Samtidig har Stortinget vedtatt loven om endring av juridisk kjønn.