– Dette er hele spekteret fra fugletittere til de som kjemper for kvinners rettigheter. Det som kjennetegner dem alle er at det er organisasjoner som i bunn og grunn bidrar positivt til samfunnsutviklingen ved at folk får bedre tilgang på rettigheter eller at brudd på rettigheter blir avdekket, sier Russland-ansvarlig Patricia Kaatee i Amnesty International.