Det var ikke bare Erna Solberg som engasjerte seg i kirkevalget i 2015. Sammenlignet med tidligere års elendige oppslutning, gikk folk mann av huse for å påvirke utfallet av striden om kirkelig vigsel av likekjønnede.