Helga Samset (45) er forteljar. Ho har Bibelselskapets 1978-versjon.