Kor mykje veit vi eigentleg om jomfru Maria? Det kjem an på kven ein spør, ifølgje professor ved Det teologiske fakultet i Oslo, Marianne Bjelland Kartzow.