Jeg er skremt over hvor blind og hjernevasket jeg var, skriver Thor Henrik Braarvig på verdidebatt.no. Han er en av mange som har stått frem og delt sin historie om livet i en kristen menighet som ble et mareritt i stedet for sunt fellesskap. Hvordan kunne det gå så galt?