Han er 26 år og i mange dager har det vært bare havet og mange våkne timer, men ingen forstyrrelser. Den store seilbåten skal fra Karibien til Middelhavet. Mannskapet kommer til øygruppa Asorene midt i Atlanteren, og går i land. Peter Høeg er en av dem, men merker at noe skjer med ham, og går for seg selv. Det er som om bevisstheten skifter. I 45 minutter kjenner han seg helt forandret. Så er det over. Men det er da det begynner for Høeg.