De har foreslått å fengsle kvinner som tar abort. En norsk pastor har blitt mellommann for dem

KRISTEN LOBBYISME: Den polske organisasjonen Ordo Iuris er en pådriver for ultrakonservative familieverdier og sentral i kampen mot det norske barnevernet. Pastor Jan-Aage Torp har blitt døråpner og mellommann for dem.

Reportasje

I januar 2020 møtes en gruppe mennesker i et konferanserom på Grand Hotel i Oslo. Noen av dem er barnevernsmotstandere, andre er journalister, men det er også representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til stede. Foran dem sitter et panel bestående av fire dresskledde menn, klare for å presentere en svært kritisk rapport om norsk barnevern.

Mannen som leder presentasjonen er juristen Jerzy Kwaśniewski, president for den polske organisasjonen Ordo Iuris.

Vil straffe kvinner som tar abort

Organisasjonen beskrives som ultrakonservativ i en rekke medier, og kom for alvor i offentlighetens søkelys i 2016. Da fremmet de et forslag til Polens parlament om en ny reform som skulle totalforby abort, selv i tilfeller der kvinnen var blitt voldtatt. I forslaget ville de straffe kvinner med inntil fem års fengsel for å ta abort. Reformen gikk ikke gjennom, men fikk massiv oppslutning med over 450.000 signaturer.

Nå har de jobbet i halvannet år med rapporten om norsk barnevern. Ordo Iuris mener barn har rett til å bli oppdratt av den biologiske familien sin så langt det lar seg gjøre, og at norsk barnevern handler i strid med dette.

I panelet sitter to av Ordo Iuris sine advokater, i tillegg til en norsk pinsekarismatisk pastor med prestesnipp: Jan-Aage Torp.

Den seneste tiden har Vårt Land jobbet for å finne ut av hvordan Torp har blitt en støttespiller og mellommann for den polske organisasjonen.

Pastor Jan-Aage Torp og hans organisasjon Kristen Koalisjon Norge (KKN) har de siste årene jobbet for å bistå familier som har mistet foreldreretten for sine barn av barnevernet i Norge. Sammen med Verdipartiet i Skien arrangerte han i 2019 en demonstrasjon på Rådhusplassen i Porsgrunn mot barnevernet i kommunen.

Kjent for kontroversielle uttalelser

Mange kjenner Torp som en kontroversiell kristen stemme i det offentlige ordskiftet. Han har blant annet fått oppmerksomhet for å forsvare bruk av fysisk avstraffelse som en naturlig del av barneoppdragelse. Han er også kjent for å ha tilbudt «demonutdrivelse» i menighetens regi. Senest i 2016 tok sønnen Anders Torp et kraftig oppgjør med denne praksisen, som han selv har hevdet å bli utsatt for i oppveksten.

I dag er Torp pastor i den pinsekarismatiske menigheten Oslokirken, som han selv har grunnlagt. Menigheten er ikke tilsluttet et kirkesamfunn, og hadde 52 medlemmer i 2019, ifølge deres egen rapport til Statsforvalteren.

Torp er også formann for og grunnlegger av Kristen Koalisjon Norge (KKN), som ifølge nettsiden er «en folkebevegelse basert på judeo-kristne fundamenter». Det er imidlertid uklart hvor stor oppslutning organisasjonen har i Norge, og Vårt Land kjenner kun til et fåtall av kristne ledere som er tilknyttet organisasjonen.

Men på Facebook har pastoren 575.000 følgere – langt mer enn noen andre norske kirkeledere. Innleggene gir inntrykk av at Torp har et bredt internasjonalt nettverk av religiøse ledere, diplomater i Norge og politikere – særlig i Øst-Europa. Flere av dem har blitt intervjuet i Hovedstaden med pastor Torp på TV Visjon Norge, hvor Torp er programleder.

Støttespiller for Ordo Iuris

Hvordan ble Torp involvert i arbeidet til Ordo Iuris?

Vårt Land har kartlagt og ettergått Torps aktiviteter på sosiale medier og hans egne mediekanaler over lengre tid. Avisen har også snakket med personer i og utenfor nettverket hans.

På nettsider som Torp står bak, og i intervjuer med TV Visjon Norge, har pastoren fortalt mye om engasjementene sine. Vårt Lands kartlegging viser at Torp blant annet har:

  • Drevet lobbyvirksomhet opp mot polske myndigheter i en barnevernssak anført av Ordo Iuris, for å hjelpe en norsk kvinne til å få politisk asyl i Polen
  • Vært en ressursperson for Ordo Iuris i arbeidet med rapporten deres som er sterkt kritisk til norsk barnevern. Rapporten har senere blitt presentert for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg
  • Skaffet Ordo Iuris adgang til en konferanse i regi av FNs befolkningsfond. Dette ifølge Ordo Iuris selv
  • Har invitert Ordo Iuris til et møte med Grand Imam of Kairo, som regnes som en av de fremste autoritetene i sunniislam

Vårt Land har gjentatte ganger vært i kontakt med Torp og gjort ham kjent med innholdet i artikkelen, men Torp ønsker ikke å stille til intervju. Han begrunner det blant annet med at Vårt Lands sjefredaktør har takket nei til å stille til intervju i Torps program Hovedstaden på TV Visjon Norge, og at Torp derfor ikke ønsker å stille i intervju i Vårt Land. Han skriver også i en e-post at Vårt Land holder en «lav etisk og yrkesfaglig standard».

Mektig leder

Etter at Ordo Iuris ble etablert i 2013, har organisasjonen fått stor innflytelse i Polen. Ordo Iuris er latin og betyr rettsorden. Gruppen består av unge jurister og akademikere som ønsker å fremme en «kultur bygd på menneskeverd og rettigheter», ifølge deres egen nettside.

Nyhetsnettstedet Politico Europe, som skriver om europeisk politikk, har en annen måte å omtale deres verdier på: «Kwaśniewski bruker sivilrett, og ikke Bibelen, for å skru klokken tilbake på kjønn og seksualitet», skrev de i fjor.

Da kåret nettstedet Ordo Iuris’ president, Jerzy Kwaśniewski, til en av de 28 mektigste personene i Europa. Dette begrunnet de med at Ordo Iuris arbeider for å fremme «fundamentalistiske katolske verdier i sekulære institusjoner».

Et eksempel nettstedet trakk fram, var fra høsten 2020 da en polsk grunnlovsdomstol slo fast at abort er forbudt, selv i tilfeller der fosteret er alvorlig skadet. Ordo Iuris har selv hevdet at de bidro til å påvirke avgjørelsen.

Bruker verdikamper til politiske formål

Kritikere mener de bruker demokratiske prosesser for å undergrave menneskerettigheter.

– Målet deres er å opprette det de kaller en naturlig orden i tråd med tradisjonelle verdier, utdyper seniorforsker og statsviter ved OsloMet, Jørn Holm-Hansen.

«Tradisjonelle verdier» betyr i denne sammenheng å løfte fram familien som en grunnstein i samfunnet, hvor ekteskapet mellom én mann og én kvinne utgjør rammen for familielivet. Ut fra disse verdiene følger motstand mot norsk barnevern, abort, LHBT-rettigheter og prøverørsbefruktning, påpeker han.

Holm-Hansen forteller at høyrepopulister bruker disse verdikampene til politiske formål. Ordo Iuris er derfor blitt en mektig støttespiller for dagens nasjonal-konservative regime i Polen, mener han.

– Samtidig er det viktig å ha klart for seg at Ordo Iuris er et ytterpunkt også i den polske debatten. De står til høyre for regjeringen i verdispørsmålene de engasjerer seg i, men de har altså støtte i regjeringspartiet PiS («Partiet for lov og rettferdighet»).

Det er gjennom motstanden mot norsk barnevern at Ordo Iuris og norske Jan-Aage Torp har funnet sammen. Selv har Torp knyttet sitt eget engasjement i saken til et guddommelig kall.

«En åndelig forfremmelse»

En vanlig onsdag i januar 2016 har Oslokirken invitert til et helt spesielt møte i American Lutheran Church på Frogner, hvor Torps menighet leier lokaler. På Oslokirkens egne nettsider fortelles det at kirkeledere fra syv nord-europeiske land deltar. De er tilknyttet organisasjonen European Apostolic Leaders, hvor Jan-Aage Torp er president, og hvor alle beskrives som «apostoliske ledere».

I den såkalte apostoliske bevegelsen, som er en pinsekarismatisk bevegelse med utspring fra USA, er tittelen «apostel» en tittel som brukes om ledere med en spesiell åndelig autoritet gitt av Gud.

Kveldens fremste gjest, amerikaneren Chuck Pierce, beskrives som en «apostel-profet». Fra plattformen forteller Pierce at hele Europa vil forandre seg de neste tre årene.

– Det eneste som kreves, er en gruppe som er villig til å tillate Den hellige ånd å døpe dem og omgjøre de strukturer som er der ute, sier Pierce i en video på Oslokirkens nettside.

Så ber han Jan-Aage og kona hans Aina Torp komme fram til plattformen. Han overrekker en teltplugg til Torp, og sier at han skal samle «den rette gruppen i den rette tiden». Videre legger han et jødisk sjal over dem og sier: «Jeg skal legge denne nye kappen som representerer ny autoritet og ny identitet over dere begge.»

Senere har Torp gitt uttrykk for at denne hendelsen markerte begynnelsen på den nye, internasjonale virksomheten hans.

«Lite ante vi at nå begynte en åndelig forfremmelse som siden har gjort oss til talspersoner overfor styresmakter i hele Europa», skriver Torp om episoden på bloggen sin tre år senere.

Internasjonal kritikk mot norsk barnevern

Dagen etter hendelsen ble Torp invitert til å møte Romanias utenriksminister og en rumensk senator, forteller Torp på bloggen. Ifølge ham var de på oppdrag i Oslo for å bistå en norsk-rumensk familie. Saken deres er kjent som Naustdalsaken, hvor foreldrene var blitt fratatt de fem barna sine av barnevernet og tiltalt for foreldrevold. Torp ble en av familiens støttespillere.

Saken fikk massiv internasjonal oppmerksomhet og det ble holdt en rekke demonstrasjoner mot norsk barnevern i over 20 land. Foreldrene fikk barna tilbake, etter at en psykolograpport kritiserte det lokale barnevernet. Senere flyttet de til Romania.

Saken ble klaget inn til EMD i Strasbourg, men ble avvist. Årsaken var at saken ikke hadde gjennomgått det norske rettssystemet.

Etter saken til den rumenske familien, har Torp blitt en aktiv kritiker av norsk barnevern og samarbeidet med flere sentrale motstandere av norsk barnevern i Europa.

Oslo 20160416. 
Under slagord som " Send barna hjem nå " og " Barnevernet = Gestapo " samlet noen hundre demonstranter seg foran Stortinget lørdag for å vise sin motstand mot barnevernet. Mange av demonstrantene var selv foreldre som er blitt fratatt sine barn av barnevernet. Samtidig skulle det være lignende demonstrasjoner i nærmere 60 byer i 20 land, ifølge arrangørene.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Starten på et helt spesielt samarbeid

Kontakten mellom Torp og Ordo Iuris oppsto i forbindelse med nok en barnevernssak som skapte overskrifter verden over. I desember 2018 ble det kjent at en norsk kvinne som hadde flyktet fra barnevernet i Norge, ville få asyl i Polen.

Det ble bekreftet av advokaten hennes: Jerzy Kwaśniewski, president i Ordo Iuris.

Beskjeden hadde han fått fra de polske utlendingsmyndighetene, fortalte han. Kvinnen hadde på dette tidspunktet levd halvannet år i skjul i landet.

Målet deres er å opprette det de kaller en naturlig orden i tråd med tradisjonelle verdier.

—  Seniorforsker Jørn Holm-Hansen om Ordo Iuris

Vårt Land har intervjuet Ordo Iuris-lederen som forteller at organisasjonen tidlig knyttet til seg flere støttespillere i kvinnens sak. En av dem var Torp. Årsaken var pastorens tidligere engasjement i barnevernssaker, forteller Kwaśniewski.

– Han var en av lederne som åpent støttet familier i konflikter med norsk barnevern. Vi identifiserte han som en person med avgjørende betydning, sier Ordo Iuris-lederen.

Torp hadde dessuten stiftet bekjentskap med den aktuelle kvinnen før Ordo Iuris valgte å involvere ham. Ifølge pastorens blogg hadde kvinnen oppsøkt kirken hans flere måneder tidligere. Ifølge kvinnen selv ble hun invitert av et tidligere medlem i menigheten.

– Fra begynnelsen var det åpenbart for meg at Jan-Aage var en veldig åpen mann med initiativ og kraft som støttet familier ut fra altruisme. Han var til stor hjelp. Faktisk, så var det han som satte meg i kontakt med mange andre i Norge, sier Kwaśniewski.

Jerzy Kwasniewski, the head of the conservative institute Ordo Iuris, attends a conference inaugurating a new conservative university which aims to educate a new generation of lawyers in central Europe, in Warsaw, Poland, Friday May 28, 2021. Kwasniewski says the university, Collegium Intermarium, is meant to be a space of free academic inquiry at a time that conservatives face limits on their free speech in traditional academic settings. He also described it as partly a counterweight to liberal institutions, including the Central European University, which was founded by the liberal Hungarian-American investor George Soros recently relocated from Budapest to Vienna under pressure from Hungary's nationalist conservative government. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Fra begynnelsen var det åpenbart for meg at Jan-Aage var en veldig åpen mann med initiativ og kraft som støttet familier ut fra altruisme. Han var til stor hjelp. Faktisk, så var det han som satte meg i kontakt med mange andre i Norge.

—  Jerzy Kwaśniewski

Skrev brev til myndighetene

I august 2017 fremmet Ordo Iuris kvinnens asylsak i Polen. For å få innvilget asyl måtte til slutt det polske utenriksdepartementet godkjenne søknaden hennes. I mellomtiden jobbet flere støttespillere iherdig for å løfte fram saken hennes og myke opp polske myndigheter. En av dem var Torp.

At Torp ikke var en advokat, men en religiøs leder, var viktig for Ordo Iuris i kvinnens asylprosess, forteller lederen i den polske organisasjonen. Da kunne de vise polske myndigheter at også offentlige meningsbærere i Norge reagerte på barnevernets inngripener.

– Dette var viktig for de polske myndighetene. Det første steget på veien mot å få politisk asyl i Polen, er å vise at menneskerettigheter står i fare for å bli brutt på grunn av landets retningslinjer. Hvis vi kunne vise at religiøse ledere, advokater og journalister i Norge kritiserte barnevernet, så ville det polske utenriksdepartementet være mer villig til å gå med på at noe er galt i Norge, sier Kwaśniewski.

I februar 2018 skrev Torp et tre-siders brev til Polens utenriksminister, Jacek Czaputowicz, og bønnfalte ham om å gi asyl til kvinnen og datteren, ifølge ham selv. «Vi ber og venter på hans svar», meldte Torp på nettsiden til Kristen Koalisjon Norge.

Får asylstatus i Polen

Vårt Land har forsøkt å få innsyn i brevet, men har foreløpig ikke fått svar fra polske myndigheter.

Kwaśniewski mener at brevet fra Torp hadde stor betydning for Polens myndigheter, i likhet med uttalelsene fra norske organisasjoner, advokater og Polens konsul i Norge.

Ett år senere kunne Ordo Iuris melde at den norske kvinnens asylstatus i Polen formelt var på plass.

Vårt Land har vært i kontakt med den aktuelle kvinnen som ikke ønsker å la seg intervjue til denne artikkelen. Hun vil imidlertid påpeke at selv om både Torp og Ordo Iuris har støttet dem i asylsprosessen, mener hun det var mange faktorer som spilte inn på sluttresultatet.

Tettere bånd

Gjennom kvinnens asylprosess synes Torp å ha knyttet stadig sterkere bånd til Ordo Iuris. I desember 2018 kunne han fortelle at Kristen Koalisjon Norge «gjennom engasjerte medlemmer» støttet Ordo Iuris økonomisk. uten å nevne noe beløp.

«Mange organisasjoner er blinde og døve for andre, men KKN innser at ingen kan oppnå seirer alene. Vi trenger hverandres styrke og vitalitet!», skriver Torp, som opplyser at han har et «personlig vennskap» til lederen i den polske organisasjonen.

Siden drar Torp og Ordo Iuris veksler på hverandre på flere måter:

  • Sommeren 2019 tok Torp initiativ til et uoffisielt møte i Europarådet om den norske kvinnens sak, ifølge Ordo Iuris. De var selv til stede
  • I mars i år skrev KKN et høringssvar om forslag til endringer i norsk barnevernlov «i samråd med» Ordo Iuris, ifølge Torp. Også i fjor medvirket de i et høringssvar
  • I mai åpnet Ordo Iuris et eget universitet i Warszawa, der de ønsker å utdanne en ny generasjon verdikonservative jurister. Torp var en av de inviterte og fikk holde en tale digitalt

Rapport om barnevernet

I rapporten om norsk barnevern takker Ordo Iuris flere aktører, og sier at rapporten ikke ville blitt publisert uten dem. Torp er blant de som trekkes frem. I rapporten har juristene i Ordo Iuris vurdert barnevernets praksis i lys av internasjonale juridiske standarder. Konklusjonen deres er at Norge gjentatte ganger har fratatt foreldre foreldreretten på urettmessig grunnlag, uten å gi dem tilstrekkelige mulighet til samvær med barna sine. Den biologiske familien blir undervurdert og delvis tilsidesatt i Norge, mener de.

Hvilken betydning har rapporten fått?

EMD har tatt inn 39 norske barnevernssaker de siste årene. Norge har blitt dømt i åtte av de ti sakene som er avgjort, men de fleste av dem venter fremdeles på å bli behandlet.

Han var en av lederne som åpent støttet familier i konflikter med norsk barnevern. Vi identifiserte han som en person med avgjørende betydning.

—  Ordo Iuris-lederen om Jan-Aage Torp

Når EMD behandler saker, kan de åpne for innlegg fra tredjeparter - såkalte tredjepartsintervensjoner. Dette kan være andre land, fagpersoner eller interesseorganisasjoner som har interesse av saken som behandles.

Ifølge Kwaśniewski har Ordo Iuris levert skriftlige innspill som tredjepart i 20 saker som handler om det norske barnevernet. Her har de også presentert rapporten deres om norsk barnevern, forteller Kwaśniewski.

– Rapporten vår ble sendt til EMD og jeg tror den fikk betydning for flere av sakene. Men jeg vil heller ikke overvurdere vår betydning. Selvfølgelig har menneskerettsadvokaters argumentasjon vært viktig, sier Kwaśniewski.

Innpass på FN-konferanse

Ordo Iuris mener dessuten at Torp har åpnet en dør for dem i FN. Det skjedde i november 2019. Da deltok både Torp og en delegasjon fra Ordo Iuris på Nairobi Summit, ifølge dem selv. Konferansen var arrangert av FNs befolkningsfond sammen med myndighetene i Danmark og Kenya. Her møttes ulike land og organisasjoner for å diskutere hvordan man kunne nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Et sentralt tema var rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

I et intervju med Jan Hanvold på TV Visjon Norge har Torp hevdet at verken han eller Ordo Iuris i utgangspunktet fikk lov til å delta på konferansen. Han skal ha brukt nettverket sitt for likevel å få innpass.

Dette sier også Jerzy Kwaśniewski.

– Det var få konservative organisasjoner til stede, fordi mange av dem fikk ikke delta – inkludert oss. Jeg vet ikke hvordan han klarte det, men Jan-Aage skaffet oss adgang til konferansen via kontakter i Nairobi, og han assisterte oss i registreringsprosessen.

Vårt Land har tatt kontakt med presseavdelingen til FNs befolkningsfond for å spørre om omstendighetene rundt Torp og Ordo Iuris sin deltakelse. FN forteller at organisasjonene verken ble utvalgt eller invitert til konferansen, men at den var åpen for påmelding på organisasjoners eget initiativ.

Torp, Grand Imam

Møtte sunni-muslimsk autoritet

Det gjenstår fortsatt flere norske barnevernssaker som skal opp i Strasbourg. Men hva blir så neste steg i samarbeidet mellom Torp og Ordo Iuris?

For både Torp og Ordo Iuris er det et uttalt mål å danne allianser som kan stå sammen i verdispørsmål. Da Torp i vår deltok på en religiøs konferanse i Egypt (31. sesjonen av den internasjonale konferansen i regi av Det Høye Råd for Islamske Forhold), fikk han møte Ahmed Mohamed Ahmed El-Tayeb. Han har tittelen Grand Imam of al-Azhar, og mange muslimer regner ham som en av de fremste autoritetene på sunnislamsk lære.

I et intervju med TV Visjon Norge har Torp fortalt at han er invitert tilbake til et nytt møte med imamen.

«Der skal jeg ha med meg flere katolske ledere. Blant annet har Jerzy Kwaśniewski i Polen sagt at han skal være med. Vi skal da meisle ut hva vi kan stå sammen om i familieverdier og ikke stå sammen om», sier Torp i intervjuet.

Kwaśniewski bekrefter at han har fått invitasjonen.

– Det ville gledet meg å møte Grand Imam of Al-Azhar, ettersom han er en av verdens viktigste religiøse ledere.

– Hva tror du dere kan stå sammen om?

– I mange saker som handler om familie. I FN er det mange nasjoner som står sammen mot radikale ideologier som utfordrer familiens naturlige posisjon og struktur. De koalisjonene er veldig brede og globale, og vi trenger slike allianser på internasjonalt nivå.

– En naturlig orden

På spørsmål om hva som står på spill i disse spørsmålene, sier Ordo Iuris-presidenten at det handler om sivilisasjonens fundament. Han mener familie er en grunnleggende enhet som er avgjørende for utviklingen av samfunn og for individer.

– Vi må anerkjenne at det finnes en naturlig orden som bør beskyttes av lovverk. Derfor er det viktig å danne koalisjoner på et internasjonalt nivå for å bevare denne naturlige orden.

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje