Store utskiftinger i KrF: Nytt lag med ny general – avtrykk fra Dagen og Bergen

Et halvt år etter at Geir Morten Nilsen ble KrFs generalsekretær er partikontoret uten røde profiler og preget av nøkkelfolk fra Bergen-kanten uten lang politisk erfaring.

Reportasje

Nilsen har selv permisjon fra jobb som konsernsjef i mediehuset Dagen for å være generalsekretær i KrF.

Da han startet i september, fikk han med seg fikk han sin mangeårige næringslivspartner fra Bergen, Eirik Nordeide Helgøy, som personlig rådgiver.

KrFs nye apparat

Vårt Land har gjennomgått ansettelser i KrFs apparat så langt i Nilsens virke som generalsekretær, i første rekke ved landskontoret.

• Blant de fremste fem nøkkelfolkene i apparatet er det ingen profiler fra partiets «røde» side.

• Flere nyansatte har koblinger til avisen Dagen. Bergens-innslagene er styrket.

• En fellesnevner er også at sentrale, nye ansatte på landskontoret knapt har erfaring fra lokal KrF-politikk og partiarbeid. De har ikke drevet nasjonal valgkamp før. Unntaket er partiets kommunikasjonssjef.

Også Geir Morten Nilsen er uten tidligere politisk erfaring. Han er gründer og næringslivsmann. Nilsen har dessuten bygget opp Tremorkirken på Sotra.

Uro på rød side

Vårt Land har de siste ukene snakket med en rekke partikilder i Bergens-området, det sentrale KrF-miljøet og fra rød side i retningskampen. De finner det vanskelig å uttale seg åpent om ansettelser.

• I sistnevnte gruppe er det uro over nyansettelsene. Man opplever at partiets sentrale apparat blir besatt av folk med mer konservativ, lavkirkelig og høyreorientert profil. Det er frykt for ensretting av partiet.

• På motsatt kant er det glede over det som nå skjer: Det oppleves som at en rekke nye koster møter KrFs utfordringer med nytt og annerledes blikk. Det rapporteres om lettelse over nytt driv – og at ting «endelig skjer».

Generalsekretær Nilsen svarer på den «røde» uroen og kommenterer profilen på ansettelsene lenger nede i saken.

Geir Morten Nilsen har fått mer makt enn tidligere generalsekretærer. KrFs sentralstyre har gitt ham fullmakt til å bruke av oppsparte midler og omorganisere partiapparatet inn mot skjebnevalget i 2021. Generalsekretæren har også blitt øverste sjef for de politisk ansatte på Stortinget.

Der gjenstår det en rekke ansettelser, men alle rådgivere som hadde røde preferanser under retningsstriden i 2018 er nå ute.

Nye nøkkelfolk på partikontoret

På landskontoret – hjertet i partiorganisasjonen – er de fleste nye nøkkelfolk nå på plass.

• Eirik Nordeide Helgøy: Rådgiver for generalsekretær. Fra Bergen. Startet Eiendomsmeglerguiden med Nilsen. Dagen Utvikling AS – en del av Dagen-konsernet – eide tidligere deler av selskapet som sto bak guiden. Helgøy omtales som iverksetter for Nilsen og den som «plukker ned ballene».

• Anders Våge: Administrasjons- og HR-sjef. Fra Bergen, bosatt i Oslo. Jurist og tidligere ansatt i Utdanningsdirektoratet. Bror av journalist Ingjerd Våge, nå i avisen Dagen og tidligere Vårt Land. Har vært KrF-medlem og skrevet innlegg mot sideskifte under retningsstriden.

• Erling Ekroll: Organisasjonssjef i prosjektstilling for å styrke KrFs lokallag før valget. Bor i Oppegård. Var i 12 år generalsekretær i Norges Søndagsskoleforbund. I 2018 gikk han av som generalsekretær i Kristen Idrettskontakt (KRIK). Under samlivsstriden i organisasjonen mente Ekroll at KRIKs regelverk tilsa at ledere i KRIK ikke kunne leve i homofilt samliv eller være samboere.

• Elisabeth Løland: Ansatt som kommunikasjonssjef i vinter. Tung politisk erfaring som tidligere KrFU-leder og  politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet.

Kommunikasjonslag i støpeskjeen

I informasjonsteamet skal det ansettes flere, men disse to er nyansatt av Løland:

• Maria Elisabeth Selbekk: Som Vårt Land omtalte nylig, forlater Selbekk organisasjonen Menneskeverd for å bli kommunikasjonsrådgiver i KrF. Hun er samfunnsdebattant og datter av Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

• Jakob Bjørnøy: Journalist med noe fartstid fra Dagen og Universitas, nå engasjert av informasjonslaget ved KrFs landskontor. Fra Follese utenfor Bergen.

Helt ny ledergruppe

Men KrFs nye ledergruppe er nå på plass: Foruten Nilsen selv består den av kommunikasjonssjef Løland, administrasjonssjef Våge og organisasjonssjef Ekroll fra landskontoret.

Der inngår også nyansatt sekretariatsleder på Stortinget, Geir Arne Servan, som har lang rådgivererfaring. Også generalsekretær Nilsens personlige rådgiver, Eirik Nordeide Helgøy, deltar i ledergruppens og er referent i sentralstyrets møter. Dette anses som uvanlig.

Det er ikke mange vestlendinger som jobber på landskontoret. Det er bare tull og tøys.

—   Geir Morten Nilsen, generalsekretær i KrF

Avviser Bergen-avtrykk

Ifølge generalsekretær Nilsen er målet at KrF-apparatet rigges som en samlet enhet for å utnytte kompetanse.

Han avviser bestemt at det er noen Bergens-dominans og koblinger til avisen Dagen i ansettelsene så langt. Partiet har bare kommet halvveis med dem, opplyser han.

– Ansettelsene har ingenting med Vestlandet å gjøre, eller den ene eller andre farge. Vi brukte ikke ett minutt på dette. De er flinke folk, som viser at de kan levere. Det er det viktige, sier Nilsen.

– Men du og din rådgiver Helgøy har linker til Dagen?

– Nei, det har Helgøy ikke. Han er rekruttert, fordi man tok en analyse av KrF og anbefalte inn en type som ham, slik at jeg kjappere kunne bli operativ. Jeg har bygget et teknologiselskap som vi solgte til Schibsted, sammen med ham. Han har ikke noen gang jobbet i Dagen, svarer Nilsen og påpeker:

– Det er ikke mange vestlendinger som jobber på landskontoret. Det er bare tull og tøys.

Få med politisk erfaring

Få av de nye lederne har bakgrunn fra KrF-arbeid eller politisk valgkamp. Nilsen forklarer ansettelsen av organisasjonssjef Ekroll slik:

– Helt konkret har han jobbet med å få satt opp 1000 søndagsskoler i Norge, koblet til frivillig arbeid. Han forstår den dynamikken. Han har gjennom tre år i KRIK erfaring fra strategiarbeid, og det å få lokalt arbeid opp. Det er en prosjektstilling. Sammen med fylkessekretærer skal han tilrettelegge for at folk som brenner for KrF, lett skal finne en inngang på lokallagsnivå.

– Mange røde rådgivere og ansatte har takket for seg. Har du gjort noe for å rekruttere fra denne siden?

– Når jeg reiser rundt der det har vært sterke motsetninger, er det helt fantastisk å se hvor lite man er opptatt av rød og blå side nå. Jeg er opptatt av kvalitet og kompetanse. Punktum. Sidetilhørighet, eller hvilken kirke de går i, bruker jeg ikke et minutt på i rekrutteringen.

– Bredden i KrF skal føle seg velkomne

Nilsen sier han har lagt stor vekt på å forstå KrFs historie og å lytte til hva KrF betyr for folk.

– Jeg har pratet i timevis med de forskjellige sidene, for å forstå, sier han.

– Former ikke staben på landskontoret partikultur og prioriteringer fremover?

– Når dere sier landskontor, så tenker jeg på hele apparatet under ett: Kommunikasjonsfolk og rådgivere – alle er ett lag som skal vinne i 2021.

– Til den som frykter ensretting av partiet – hva er ditt svar på det?

– At bredden i KrF skal få føle seg velkomne og at KrF er et parti for dem, svarer Nilsen.

Nøkkelfolk godkjent av sentralstyret

Det var KrFs sentralstyre som ansatte Nilsen før sommerferien, etter at et intervjuutvalg hadde kommet med sin innstilling. Det besto av partileder Kjell Ingolf Ropstad, nestleder Ingelin Noresjø, sentralstyremedlem Erik Lunde og ansattrepresentant Tone Strat.

Lederansettelsene ved KrFs landskontor ble gjort etter samme lest og godkjent av sentralstyret, men da med blant annet generalsekretær i intervjuutvalget.

For ordens skyld: Bildet øverst i saken er tatt av Erlend Berge.

LES MER OM KRF:

• Tre av de fire KrF-erne som skal utarbeide norsk religionspolitikk, tilhører samme frimenighet i Oslo.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Reportasje