– Dette er eit kurs som tar deg på ei reise inn mot å kunna leva i fridom frå pornografi. Vi har sett behovet for eit slikt kurs lenge, seier Alexis Lundh som er leiar for Helt Fri, Tro & Mediers plattform for kompetanse og kunnskapsformidling om skadeverknadene til pornografien.