Ivar Bu Larssen har tidligere problematisert Den norske kirkes omfavnelse av religionsdialog. Hans hovedpoeng er at religionsdialog ikke gjør det mulig å formidle kristendommen som noe sannere enn islam.