I høst ble det kjent at Studentorganisasjonen i Agder (STA) reagerer på at Universitetet i Agder
(UiA) leier forelesningssal i Q42, ­pinsemenigheten Filadelfias ­lokaler i Kristiansand.