Nå er turoperatøren i en situasjon der pengene går ut i begge ender.