– Det er fra FRI vi kom fra, og for oss er det derfor helt naturlig at Åpen Kirkegruppe blir en del av den store LHBT-familien igjen, sier Aasmund Robert Vik, som var en sentral driftkraft for opprettelsen av det kristne fellesskapet for skeive for over 40 år siden.