– Fra kirkens synspunkt bør det være bekymringsfullt at medlemmer ikke kjente til kandidatene. Dette er en uheldig utvikling ut fra målsettingene om kirkedemokrati, sier KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss.