– Behandlingen av Kai Nordhagen er ikke i tråd med NLMs rutiner, retningslinjer og verdier, mener Leiv Kåre Aambø.