Livssyn og ideologi

Norsk vegansamfunn har fått avslag på søknaden om å bli livssynssamfunn

LIVSSYN: – Vi er ikke enig i avslaget og i de begrunnelsene som legges til grunn. Derfor velger vi å sende inn en klage, sier leder Steffen Tretvoll Althand til Vårt Land.

«Forrige uke mottok vi svar fra statsforvalteren i Agder Fylke som informerte oss at Norsk vegansamfunn har fått avslag på søknaden vår om å bli registrert som et livssynssamfunn», skriver Norsk vegansamfunn på Facebook tirsdag kveld.

I mars 2020 ble det kjent at Norsk vegansamfunn søkte om å bli et livssynssamfunn. I juli i år ble det også klart at organisasjonen søkte om livssynsstøtte.

Leder for Norsk vegansamfunn, Steffen Tretvoll Althand, sier at de er skuffet over det ferske avslaget fra statsforvalteren i Agder.

– Vi er ikke enig i avslaget og i de begrunnelsene som legges til grunn. Derfor velger vi å sende inn en klage, sier han til Vårt Land.

Det å si at vegantreff er et sosialt treff hvor vi spiser litt mat og prater sammen, er som å sammenlikne nattverden med en kjeks – og vinkveld.

—  Steffen Tretvoll Althand, leder i Norsk vegansamfunn

Mener det handler om manglende forståelse

Ifølge Althand begrunnes avslaget med at vegantreffene ikke er en gyldig livssynsaktivitet, veganisme ikke kan regnes som et livssyn og at deres hovedaktiviteter ikke er utøvelse av livssyn.

Vårt Land har sett avslaget fra statsforvalteren. Der heter det blant annet at: «Etter vår oppfatning er samfunnets hovedaktiviteter i det vesentlige sosiale treff der dere drøfter filosofiske spørsmål».

Althand beskriver derimot et vegantreff som noe seremonielt – og definerer dem helt klart som en livssynsaktivitet. Her mener han statsforvalteren (tidligere fylkesmannen journ.anm.) har manglende forståelse for veganisme som livssyn.

– Rammen rundt et vegantreff er at vi gjerne møtes rundt et måltid. Der det å dele et vegansk måltid er kjernen i det seremonielle innholdet. Det å si at vegantreff er et sosialt treff hvor vi spiser litt mat og prater sammen, er som å sammenlikne nattverden med en kjeks – og vinkveld. Det vitner om manglende forståelse for hvor viktig et slikt måltid er for oss som veganere, understreker han.

Han mener måltidssammenhengen er ekstra viktig for veganere, ettersom mange veganere kan oppleve å bli latterliggjort og kritisert i måltidssammenheng.

Allerede i 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme må forstås som et livssyn. Avslaget nå handler om at Norsk vegansamfunn ikke godkjennes som livssynssamfunn.

«I praksis betyr dette at Norsk vegansamfunn ikke vil få tros- og livssynsstøtte for våre medlemmer, og at vi ikke får lov til å utføre vigsler», heter det i Facebook-posten til organisasjonen.

Dialogen er viktig

Althand mener også dialog og filosofisk innhold i samtalene, er en viktig del av det veganske livssynet.

– Siden vi ikke har en hellig bok, så er veganismen noe vi utvikler kontinuerlig. Vi er ikke bare en diett, vi er et livssyn. Vi åpner også for medlemmer som har et vegansk livssyn, men som kanskje ikke klarer å leve vegansk i hverdagen, sier han.

Statsforvalteren skriver også at: «Vi kan heller ikke se at samfunnet «har et sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske spørsmål», noe som vil kjennetegne et livssynssamfunn».

Althand mener konklusjonen er feil, og at de har et helhetlig syn på disse spørsmålene.

– I veganismen er det menneskets evne til å påvirke naturen, gjøre moralske valg og muligheten vi har til å handle utenfor våre instinkter som skiller oss fra andre dyr. Men i motsetning til andre livssyn gir ikke dette mennesker spesielle rettigheter. Det gir mennesket et spesielt ansvar, understreker han.

Vårt Land har vært i kontakt med statsforvalteren i Agder, som sier de må komme tilbake til dette onsdag.

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor er vaktsjef i Vårt Land.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Livssyn og ideologi