Livssyn og ideologi

Norsk Vegansamfunn søker om livsynsstøtte

VEGANSK: Norsk Vegansamfunn har sendt søknad om trosstøtte og forventer å få den innvilget. Nå vil de tilby veganske vigselsseremonier.

I fjor høst meldte Vårt Land at Norsk Vegansamfunn (NVS) at hadde registrert seg som livssynsamfunn. Nå har de søkt Statsforvalteren i Agder om statsstøtte.

Økonomiske midler

Som livssynssamfunn har NVS krav på statlig støtte på 1310 kroner per medlem. De har nå søkt om støtte for 459 medlemmer, noe som tilsvarer en sum på over 600.000 kroner.

Styremedlem i Norsk Vegansamfunn, Henrik Kjellmo Larsen, bekrefter at søknaden er sendt og ligger til behandling.

Søknader om tilskudd for tros- og livssynssamfunn måtte i år leveres innen 16. april og behandles fortløpende.

– Norsk Vegansamfunn jobber for å fremme veganisme, fungere som et samlingspunkt for norske veganere og være en tydelig meningsbærer i offentligheten. Vi ønsker at det skal være enkelt å bli veganer og være veganer, sier Larsen.

Han forteller at statsstøtte vil medføre et vesentlig høyere budsjett, og at dette kan åpne nye dører for livssynssamfunnet.

Flere medlemmer har uttalt at de ønsker en vegansk vigselsseremoni.

—  Henrik Kjellmo Larsen

– Da har vi muligheten til å gjøre mer av det vi gjør nå. Vi har jo veldig troen på det vi jobber for.

Vil gifte seg vegansk

Norsk Veganssamfunn har flere områder de ønsker å utvide virksomheten sin på. På nettsidene sine skriver de at de ønsker å legge til rette for at medlemmer kan få gjennomføre overgangsseremonier i livssynssamfunnet. Dette bekrefter også Larsen.

– Ja, flere medlemmer har uttalt at de ønsker en vegansk vigselsseremoni. Dette jobber vi med, og blant ulike ritualer, er det i første omgang snakk om bryllup.

---

Veganisme som livssyn

  • I 2015 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme er et livssyn. Norske veganere fikk dermed juridisk vern mot diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Også den europeiske menneskerettighetskonvensjonen anerkjenner veganisme som livssyn.
  • Norsk vegansamfunn har på sine hjemmesider definert veganisme på følgende måte:
  • «Veganisme er et etisk standpunkt og en levemåte basert på respekt for dyr. Veganer har et plantebasert kosthold og unngår generelt å støtte produksjonsformer som utnytter dyr.»

---

Tidligere uttalte NVS at de ønsket å bruke statsstøtten til å fjerne medlemsavgiften for medlemmene sine. Dette har de allerede gjort, men de tilbyr fortsatt støttemedlemsskap for de som ikke ønsker å bli livssynsmedlem og fortsatt ønsker å støtte organisasjonen. Norsk Vegansamfunn tillater nemlig at medlemmene deres også kan tilhøre et annet tros- eller livssynssamfunn.

Tror dere at flere som til nå har stått på utsiden av det klassiske livssynslandskapet nå kan tenke seg å følge i deres fotspor?

– Veganisme er anerkjent som livssyn, så det er naturlig at vi blir godkjent og anerkjent. Dersom andre mener de har et livssyn som de ønsker å få anerkjent, så må de selv avgjøre om de ønsker å registere sitt livssynsamfunn.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Livssyn og ideologi