Kirke

Mener kirken forskjellsbehandles som kulturarena

Flere bransjeaktører stiller seg undrende til at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter, og frykter for den planlagte gjennomføringen av årets julekonserter.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke