Kirke

Mener kirken forskjellsbehandles som kulturarena

Flere bransjeaktører stiller seg undrende til at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter, og frykter for den planlagte gjennomføringen av årets julekonserter.

I dag ble det innført, kravet som gjør at det maksimalt kan være 50 mennesker i en kirke. For innendørsarrangementer med mellom 50 og 200 publikummere, stilles det krav om fastmonterte seter. Etter noe forvirring om hva kirkebenker skulle regnes som, slo Helse- og omsorgsdepartementet det fast: Kirkebenker er ikke fastmonterte seter.

Flere frykter for gjennomføringen av allerede planlagte, koronatilpassede julekonserter. Erik Hillestad, leder i Kirkelig Kulturverksted (KKV), mener regjeringen nå ødelegger sin egen intensjon.

– Dette underminerer stimuleringsordningen regjeringen har ordnet for å forsøke å få til en julehøytid med julekonserter, sier Hillestad.

Store summer

Det er bare tre uker siden kulturminister Abid Raja stolt slo fast at julekonsertene var reddet.

– Det er viktig for oss å opprettholde vår kristne og humanistiske kulturarv, og jula er sentral. Vi vil trenge jula og julekonsertenes varme og kjærlighet i år, sa Raja under en pressekonferanse.

Etter at kravet om fastmonterte seter nå er innført – og kirkebenker faller utenfor ordningen – hevder flere at myndighetene sender ut blandede signaler. Erik Hillestad i KKV – som arrangerer konserter i Kulturkirken Jakob sentralt i Oslo – mener det hele vitner om at Kulturdepartementet ikke har forstått situasjonen.

Erik Hillestad, KKV

Erik Hillestad, daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, mener kirkebenker-avgjørelsen underminerer stimuleringsordningen regjeringen har vært så opptatt av. Foto: Erlend Berge.

Hillestad minner om at et av de uttalte målene med stimuleringsordningen, er nettopp å stimulere artister og arrangører til å arrangere julekonserter.

– Jeg vet ikke om departementet skjønner at kirken er den viktigste kulturarenaen før jul, sier Hillestad, som mener flere vil ende med å avlyse. Han er også opptatt av at stimuleringspakkens intensjon vil reduseres for folk flest.

– Det er stor forskjell på 200 og 50 publikummere, og nå vil færre få mulighet til å dra på julekonserter.

– Hvilke begrensninger i stimuleringsordningen gjør at man ikke kan gjennomføre med 50 i publikum?

– Jeg kom akkurat fra et Zoom-møte med mange aktører fra bransjen, og det ser ut til at de fleste vil gjennomføre. Problemer er at de vil måtte søke om en del større summer.

Han sikter til at 500 millioner kroner er satt av til den aktuelle stimuleringsordningen, et budsjett han mener vil bli sprengt om grensa på 50 publikummere i kirken vedvarer, og flere dermed vil søke om å få dekket inntektstapet.

Høyt under taket

Erik Hillestad synes ikke myndighetenes beslutning om kirkebenker, er klok. Ifølge han er det bare et praktisk spørsmål, som det ikke vil være vanskelig å løse.

– Alle vil samarbeide om ordninger som gjør at man unngår den glidingen mellom setene som departementet frykter. Er det en bransje som virkelig har tatt ansvar gjennom pandemien, er det kulturbransjen, og der inngår også kirken.

Hillestad har inntrykk av at de fleste han har pratet med, vil gjennomføre konserter, men at de avventer et par-tre dager.

– Jeg håper regjeringen vil forstå at kirkene egentlig er vel så egnet som kulturhus og teatre. Det er høyere under taket og flere innganger. Ideen om at man sklir frem og tilbake på benkeradene, er ganske latterlig.

Håper på smittekontroll

Kulturminister Abid Raja har stor forståelse for at julekonsertarrangører og kulturlivet generelt er frustrert over dagens situasjon. Han erkjenner overfor Vårt Land at de nye reglene for billettsalg har økonomiske konsekvenser.

– Vi i regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende behov for endringer og justeringer i de økonomiske støtteordningene. Jeg vil gjøre det jeg kan for at flest mulig kan klare seg gjennom pandemien - og at vi har en sektor som kan gi oss et bredt og mangfoldig kulturtilbud på den andre siden av krisen. Vi skal se på behovet for å justere og øke ordningene dersom det viser seg å være nødvendig, skriver Raja (bildet) i en e-post.

Abid Raja

– Kirken regnes som en svært viktig konsertarena i tiden frem mot jul. Er det ikke bare et praktisk spørsmål hvordan kirkebenkene kan gjøres til faste plasser i praksis?

– Arrangører av kirkekonserter og publikum må følge påbudene fra helsemyndighetene. Den viktigste oppgaven nå er at vi alle deltar i den store samfunnsdugnaden. Jeg håper at de nye innstrammingene vil gjøre at vi får kontroll over pandemien, slik at det igjen kan være trygt å ha flere til stede samtidig. Selv har jeg stor glede av julekonserter. Jeg håper og tror at det også i år blir julekonserter over hele landet for vi trenger dem nå mer enn noensinne.

Vil påvirke departementet

Anders Hovind er nestleder i Creo, musikernes fagorganisasjon. Han frykter for konsekvensene av kirkebenkbeslutningen.

– Når man ikke lenger får lov til å samle inntil 200 personer i kirken, er det åpenbart at man fratar både mange artister og kirken som arrangør muligheten til å tjene penger. Det er riktignok snakk om mye mindre enn i fjor, men likevel svært viktig for å holde hjulene i gang, sier nestlederen.

Hovind forteller at Creo er kritiske til vurderingen av hva som er fastmonterte seter, og mener det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom godt oppmerkede kirkebenker og koblede stoler.

– Premisset om at man ikke skal kunne klare å opprettholde nødvendig avstand på kirkebenker, mener jeg er et galt premiss.

Hovind forteller videre at Creo er i dialog med Kirkerådet og KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og at de sammen håper å endre departementets beslutning.

Frykter arrangørflukt

Jens A. Bjelland, seniorrådgiver for sektorpolitikk i KA, var blant dem som jublet da Abid Raja i midten av oktober kunne konstatere at julekonsertene var reddet.

Jens Bjelland

Nå er han langt mer avmålt. Bjelland (bildet) frykter avlyste julekonserter, men er mest opptatt av at kirken «blir en tapende aktør på kulturmarkedet».

– En del arrangører som leier kirker, vil nå heller foretrekke å leie et kulturhus eller en kinosal der man kan være 200 publikummere. Hovedutfordringen er derfor at dette ikke er likebehandling av kulturaktører, og publikum blir den store taperen. Det er noe annet å gå på julekonsert i kirken enn på kulturhuset, sier Bjelland.

Regjeringen prioriterer å stimulere til aktivitet, og kompensasjonen for avlyste konserter ble derfor besluttet redusert til 50 prosent i november og desember. Om en arrangører derimot gjennomfører, vil de kunne motta nok støtte til å gå i balanse.

– Denne ordningen ble laget i en tid der man ikke trodde landet på ny ville stenge ned. Derfor mener jeg myndighetene enten må revurdere begrensningen på antall mennesker i kirker, eller komme med andre tiltak som kompenserer menighetene fullt ut for tapene de nå blir påført. Der hvor smittesituasjonen tilsier at det er mulig, vil det være viktig for folk å kunne samles også i kirkerommet.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke