Kirke

Forsvaret lyser ut ny stilling som felthumanist - søker også feltprestar frå frikyrkjer

Behov gjer at Forsvaret leiter etter ny felthumanist. – Vi ønsker også nye feltprestar frå andre trussamfunn for å spegle det kristne mangfaldet, fortel nestkommanderande i Forsvarets tros- og livssynskorps.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke